La Fundació Pere Ardiaca promou, regularment, diversos espais formatius i de debat, on poder pensar des d'una perspectiva crítica algunes de les qüestions més rellevants de la nostra societat i incidir per a la seva transformació. Ens caracteritzem per una aproximació interdisciplinar, combinant els aspectes acadèmics i teòrics amb les lliçons de l'experiència pràctica i professional, així com una dinàmica participativa i oberta. Amb aquest esperit, organitzem semestralment les següents Escoles i Seminaris Permanents, així com les Jornades Universitat en marxa, a l'estiu.

Etiquetes de comentaris:

Tw
Fb
G+