Onze sessions de seminari de 2 hores cadascuna, que pretenen, des d'una òptica materialista, donar instruments teòrics per a l'anàlisi, interpretació i intervenció en la realitat social. A partir d'una introducció al text per un dels coordinadors, la dinàmica serà de discussió en seminari al voltant de textos clàssics del pensament de Marx i d’Engels, destriant idees força i discutint la seva validesa o no en l'actualitat a la llum dels esdeveniments històrics i l'evolució del pensament.
Aquest curs està reconegut amb:
1 crèdits de lliure elecció per estudiants/es de la UPC
1,5 crèdits de lliure elecció per estudiants/es de la UAB
2 crèdit de lliure elecció per estduiants/es de la UB


Preu del curs: 100 euros
Preu per a socis i sòcies: 50 euros
Horari: les sessions seran 19.30h a 21.30h
Arxius relacionats:

Inscripcio.doc

Fundació Pere Ardiaca
www.fperardiaca.blogspot.com
Avda. Portal de l'Àngel 42 2n A
08002 Barcelona
Telèfon 935114458 Fax 933184940
Mail: fpereardiaca@fpereardiaca.org

Etiquetes de comentaris:

Tw
Fb
G+