XIII Escola Permanent sobre Perspectiva de GènereXIII Escola Permanent sobre Perspectiva de Gènere. Primavera 2010
Deu sessions de 3 hores cadascuna que pretenen analitzar, des d’una perspectiva de classe i de gènere, els principals elements econòmics, socials i culturals de la societat actual. Es proporcionarà un dossier del curs als estudiants.

Aquest curs està reconegut amb 3 crèdits de lliure elecció per a tots i totes els i les estudiants de la UB i la UPF, 2 per als de la UAB.


Preu del curs: 100 euros
Preu per a socis i sòcies: 50 euros
Total d'hores del curs 45 h
Horari: Dilluns i dimecres de 16 h. a 19 h.Arxius relacionats:

InscripioXEscolaGenere.doc


Fundació Pere Ardiaca
www.fpereardiaca.org
Avda. Portal de l'Àngel 42 2on A
08002 Barcelona
Telèfon 93 5114458 Fax 93 3184940
Mail: fpereardiaca@fpereardiaca.org

Etiquetes de comentaris:XIII Escola Permanent sobre ImmigracióXIII Escola Permanent sobre Immigració. Primavera 2010
Deu sessions de 3 hores cadascuna que pretenen analitzar, des d’una perspectiva de classe i de gènere, els principals elements econòmics, socials i culturals de la societat actual. Es proporcionarà un dossier del curs als estudiants.

Aquest curs està reconegut amb 3 crèdits de lliure elecció per a tots i totes els i les estudiants de la UB i la UPF, 2 per als de la UAB.


Preu del curs: 100 euros
Preu per a socis i sòcies: 50 euros
Total d'hores del curs 45 h
Horari: Dilluns i dimecres de 16 h. a 19 h.
Arxius relacionats:

InscripcioEscolaImmigracio.doc

Fundació Pere Ardiaca
www.fpereardiaca.org
Avda. Portal de l'Àngel 42 2on A
08002 Barcelona
Telèfon 93 5114458 Fax 93 3184940
Mail: fpereardiaca@fpereardiaca.org

Etiquetes de comentaris:XI Seminari d’Iniciació al Pensament de Marx i Engels

XI Seminari d’Iniciació al Pensament de Marx i Engels. Primavera 2010

Onze sessions de seminari de 2 hores cadascuna, que pretenen, des d'una òptica materialista, donar instruments teòrics per a l'anàlisi, interpretació i intervenció en la realitat social. A partir d'una introducció al text per un dels coordinadors, la dinàmica serà de discussió en seminari al voltant de textos clàssics del pensament de Marx i d’Engels, destriant idees força i discutint la seva validesa o no en l'actualitat a la llum dels esdeveniments històrics i l'evolució del pensament.

Aquest curs està reconegut amb 1,5 crèdits de lliure elecció per estudiants/es de la UAB i la UB

Preu del curs: 100 euros

Preu per a socis i sòcies: 50 euros

Horari: les sessions seran 19.30h a 21.30hArxius relacionats:Inscripcio.doc

Fundació Pere Ardiaca

www.fperardiaca.blogspot.com

Avda. Portal de l'Àngel 42 2n A

08002 Barcelona

Telèfon 935114458 Fax 933184940

Mail: fpereardiaca@fpereardiaca.org

Etiquetes de comentaris:Segueix-nosAgenda