XIV Seminari d'Iniciació al Pensament de Marx i Engels. Tardor 2011.


Deu sessions de seminari de 2 hores cadascuna, que pretenen, des d’una òptica materialista, donar instruments teòrics per a l’anàlisi, interpretació i intervenció en la realitat social. A partir d’una introducció al text per un dels coordinadors, la dinàmica serà de discussió en seminari al voltant de textos clàssics del pensament de Marx i d’Engels, destriant idees força i discutint la seva validesa o no en l’actualitat a la llum dels esdeveniments històrics i l’evolució del pensament.

L’avaluació serà d’aprofitament, es tindrà en compte l’assistència, 80%, i la participació a classe. L’alumnat haurà de fer les lectures per a les sessions del seminari i haurà de fer una presentació oral o escrita sobre algun punt de les lectures i dirigir el debat al seu voltant.

L’activitat es durà a terme a la seu de la Fundació Pere Ardiaca, a l’Avda. Portal de l’Àngel, 42, 2n A.

Lectures que seran proporcionades als estudiants i s’hauran de llegir obligatòriament:
1. MARX, Karl i ENGELS, Friedrich. El manifiesto del Partido Comunista. Los libros de abrir, núm 1. Barcelona, 1997. Ed. Debarris.
2. ENGELS, Friedrich. L. Feuerbach y el fin de la filosofía clásica Alemana. Los libros de abrir, núm 2. Barcelona, 1997. Ed. Debarris.
3. ENGELS, Friedrich. Del socialismo utópico al socialismo científico. Los libros de abrir, núm 4. Barcelona, 1997. Ed. Debarris.
4. MARX, Karl. Salario, precio y ganancia. Los libros de abrir, núm 5. Barcelona, 1997. Ed. Debarris.
5. MARX, Karl. Trabajo asalariado y capital. Los libros de abrir, núm 7. Barcelona, 1997. Ed. Debarris.
6. Selecció dels Manuscrits de París.

Aquest curs està reconegut amb 1,5 crèdits de lliure elecció per a tots i totes els i les estudiants de la UB i la UAB.

Preu del curs: 100 euros. Per a socis i sòcies 50 euros.

Hores del curs: 20 hores (10 sessions de 2 hores cada sessió).

Horari: Dilluns i dimecres de 19,30 a 21,30h.

Coordinació del curs:
Àngels Martínez Castells, Professora de Política Econòmica de la UB, Quim Cornelles, Educador Social, Luis Juberías, Llicenciat en Ciències del Treball, Rosa Bofill, Responsable de la Dona de la Federació d’Ensenyament de la CONC, Felipe López-Aranguren, politòleg i sociòleg, José García, membre del comitè d’empresa de la SEAT, Miguel Ángel Montes, membre del comitè d’empresa de la SEAT, Joan Lou, membre del Consell Directiu de l’Independent.


XVI Escola Permanent sobre Perspectiva de Gènere. Tardor 2011.


Deu sessions de 3 hores cadascuna que pretenen analitzar, des d’una perspectiva de classe i de gènere, els principals elements econòmics, socials i culturals de la societat actual.

L’avaluació serà d’aprofitament, es tindrà en compte l’assistència, 80%, i la participació a classe. L’alumnat haurà de realitzar un treball de camp de 15 hores on s’hagin d’utilitzar els continguts analitzats a les classes partint d’una realitat
concreta, amb la possibilitat de visitar diferents entitats socials.

L’activitat es durà a terme a la seu de la Fundació Pere Ardiaca, a l’Avda. Portal de l’Àngel, 42, 2n A.

Possibles visites:
• Ca la Dona.
• CEIP Barrufet.
• Llibreria Pròleg.
• Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya.
• TAMAIA. Associació de dones contra la violència familiar.
• Drac Màgic

Aquest curs està reconegut amb 3 crèdits de lliure elecció per a tots i totes els i les estudiants de la UB i la UPF, i 2 per als de la UAB.

Preu del curs: 100 euros. Per a socis i sòcies 50 euros.

Hores del curs: 45 (30h. teòriques + 15h. pràctiques).

Horari: Dilluns i dimecres de 16h. a 19h.

Coordinació del curs:
Àngels Martínez Castells, doctora en Economia i ex-professora de la UB, Rosa Bofill, responsable de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, Quim Cornelles, Educador Social i Luis Juberías, Llicenciat en Ciències del Treball.


XVI Escola Permanent sobre Immigració. Tardor 2011.


Deu sessions de 3 hores cadascuna que introdueixen, des d’una perspectiva crítica i amb una metodologia participativa, els principals elements econòmics, socials i culturals de la immigració al nostre país i a l’Estat, analitzant les causes i el moment actual.

L’avaluació serà d’aprofitament, es tindrà en compte l’assistència, 80%, i la participació a classe. L’alumnat haurà de realitzar un treball de camp de 15 hores on s’hagin d’utilitzar els continguts analitzats a les classes partint d’una realitat
concreta, amb la possibilitat de visitar diferents entitats socials. L’activitat es durà a terme a la seu de la Fundació Pere Ardiaca, a l’Avda. Portal de l’Àngel, 42, 2n A.

Possibles visites:
• Visita SOS Racisme.
• Visita CITE.
• Visita associacions d’immigrants.
• Visita al barri de la Salud de Badalona.

Aquest curs està reconegut amb 3 crèdits de lliure elecció per a tots i
totes els i les estudiants de la UB i la UPF, i 2 per als de la UAB.

Preu del curs: 100 euros. Per a socis i sòcies 50 euros.

Hores del curs: 45 (30h. teòriques + 15h. pràctiques).

Horari: Dilluns i dimecres de 16h. a 19h.

Més info: fpereardiaca@fpereardiaca.org

Coordinació del curs:
Àngels Martínez Castells, doctora en Economia i ex-professora de la UB, Rosa Bofill, responsable de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, Quim Cornelles, Educador Social i Luis Juberías, Llicenciat en Ciències del Treball.


Segueix-nosAgenda