Deu sessions de 3 hores cadascuna que pretenen analitzar, des d’una perspectiva de classe i de gènere, els principals elements econòmics, socials i culturals de la societat actual.

L’avaluació serà d’aprofitament, es tindrà en compte l’assistència, 80%, i la participació a classe. L’alumnat haurà de realitzar un treball de camp de 15 hores on s’hagin d’utilitzar els continguts analitzats a les classes partint d’una realitat
concreta, amb la possibilitat de visitar diferents entitats socials.

L’activitat es durà a terme a la seu de la Fundació Pere Ardiaca, a l’Avda. Portal de l’Àngel, 42, 2n A.

Possibles visites:
• Ca la Dona.
• CEIP Barrufet.
• Llibreria Pròleg.
• Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya.
• TAMAIA. Associació de dones contra la violència familiar.
• Drac Màgic

Aquest curs està reconegut amb 3 crèdits de lliure elecció per a tots i totes els i les estudiants de la UB i la UPF, i 2 per als de la UAB.

Preu del curs: 100 euros. Per a socis i sòcies 50 euros.

Hores del curs: 45 (30h. teòriques + 15h. pràctiques).

Horari: Dilluns i dimecres de 16h. a 19h.

Coordinació del curs:
Àngels Martínez Castells, doctora en Economia i ex-professora de la UB, Rosa Bofill, responsable de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, Quim Cornelles, Educador Social i Luis Juberías, Llicenciat en Ciències del Treball.
Tw
Fb
G+