Deu sessions de seminari de 2 hores cadascuna, que pretenen, des d’una òptica materialista, donar instruments teòrics per a l’anàlisi, interpretació i intervenció en la realitat social. A partir d’una introducció al text per un dels coordinadors, la dinàmica serà de discussió en seminari al voltant de textos clàssics del pensament de Marx i d’Engels, destriant idees força i discutint la seva validesa o no en l’actualitat a la llum dels esdeveniments històrics i l’evolució del pensament.

L’avaluació serà d’aprofitament, es tindrà en compte l’assistència, 80%, i la participació a classe. L’alumnat haurà de fer les lectures per a les sessions del seminari i haurà de fer una presentació oral o escrita sobre algun punt de les lectures i dirigir el debat al seu voltant.

L’activitat es durà a terme a la seu de la Fundació Pere Ardiaca, a l’Avda. Portal de l’Àngel, 42, 2n A.

Lectures que seran proporcionades als estudiants i s’hauran de llegir obligatòriament:
1. MARX, Karl i ENGELS, Friedrich. El manifiesto del Partido Comunista. Los libros de abrir, núm 1. Barcelona, 1997. Ed. Debarris.
2. ENGELS, Friedrich. L. Feuerbach y el fin de la filosofía clásica Alemana. Los libros de abrir, núm 2. Barcelona, 1997. Ed. Debarris.
3. ENGELS, Friedrich. Del socialismo utópico al socialismo científico. Los libros de abrir, núm 4. Barcelona, 1997. Ed. Debarris.
4. MARX, Karl. Salario, precio y ganancia. Los libros de abrir, núm 5. Barcelona, 1997. Ed. Debarris.
5. MARX, Karl. Trabajo asalariado y capital. Los libros de abrir, núm 7. Barcelona, 1997. Ed. Debarris.
6. Selecció dels Manuscrits de París.

Aquest curs està reconegut amb 1,5 crèdits de lliure elecció per a tots i totes els i les estudiants de la UB i la UAB.

Preu del curs: 100 euros. Per a socis i sòcies 50 euros.

Hores del curs: 20 hores (10 sessions de 2 hores cada sessió).

Horari: Dilluns i dimecres de 19,30 a 21,30h.

Coordinació del curs:
Àngels Martínez Castells, Professora de Política Econòmica de la UB, Quim Cornelles, Educador Social, Luis Juberías, Llicenciat en Ciències del Treball, Rosa Bofill, Responsable de la Dona de la Federació d’Ensenyament de la CONC, Felipe López-Aranguren, politòleg i sociòleg, José García, membre del comitè d’empresa de la SEAT, Miguel Ángel Montes, membre del comitè d’empresa de la SEAT, Joan Lou, membre del Consell Directiu de l’Independent.
Tw
Fb
G+